image

Fulltextové vyhledávání - nové

Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Heřmánkovice č. 1/2017 o nočním klidu 6.9.2017
Obecně závazná vyhláška obce Heřmánkovice č. 1/2008 o zákazu volného pohybu psů a pohybu hospodářských zvířat na veřejném prostranství 19.1.2009
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 1.1.2024
Obecně závazná vyhláška obce Heřmánkovice č. 1/2010 a 1/2011 ochraně a údržbě zeleně na území obce Heřmánkovice 1.1.2011
Nařízení obce č. 1/2023 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

15.9. 2023

Obecně závazná vyhláška obce Heřmánkovice č. 2/2017 o regulaci hlučných činností

6.9.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky

23.10. 2020

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 1.1. 2024

Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1/2023

přílohy: Ceník za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství pro právnické osoby 2023

            Seznam odpadových hnízd 2023

1.1. 2023 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 
 
Povinně uveřejněné obecně závazné vyhlášky jsou umístěny ve Sbírce právních předpisů územně samosprávních celků a některých správních úřadů: https://sbirkapp.gov.cz/