Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan > Aktuality > Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - MK ČR

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - MK ČRDatum konání:
28.2.2018

Město Broumov oznamuje,

že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.  Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky.

TERMÍN  ODEVZDÁNÍ  ŽÁDOSTÍ :    28.února 2018

Žadatelem o poskytnutí příspěvku musí být vlastník kulturní památky.

1.      Z  programu nelze hradit náklady na:

a)      modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování obytných podkroví, nové vikýře, atd.;

b)      úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy;

c)      pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace.

2.      Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

3.      Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

4.      Příspěvek v Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče. Toto neplatí pouze v případě, kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje Ministerstvo kultury. Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

5.      Do Programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

6.      Na příspěvek není právní nárok.

 

Bližší informace o výše uvedeném dotačním programu podá Jiří Chotěborský, DiS., MěÚ Broumov, pracoviště památkové péče, tel. 491 504 318, 604 228 018, e-mail: choteborsky@broumov-mesto.cz .

Informace o dotačním programu, včetně tiskopisu žádosti, jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva kultury ČR: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html